!!! PODEPISOVAT NEMUSÍTE   !!!                                                                Kontakt: mft.pegatron@seznam.cz 
            
! DŮSTOJNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY, DŮSTOJNÁ ODMĚNA !
OS UNIOS | PEGATRON | ASUS | ČMKOS | ZÁKONY a jiné | SMLOUVY |  |  |  |  |  |  |  |
  Menu:
  INFO A AKTUALITY NEW  
  FÓRUM
  POŠLETE NÁM VZKAZ
  KE STAŽENÍ
  KONTAKT ZV
  PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ

<><><><>
 
INFO K PROSTOJŮM

<><><><>
Předseda ZV  foto Pegatron                                                      
   Dobrý den, vítáme Vás na webových stránkách
           ZO OS UNIOS MFT PEGATRON Czech.

     Tato ZO byla založena dne 28.9. 2009 skupinou devíti pracovníků naší společnosti, kteří usoudili, že je zde třeba NOVÉ aktivnější ZO odborového sdružení.
     Našim cílem je, se snažit více přiblížit lidem, tedy
Všem spolupracovníkům v PEGATRONU.         
     Věříme, že vznik druhé ZO byl ku prospěchu všech zaměstnanců společnosti Pegatron Czech s.r.o.
   
A i když, jsem tu už jen jedna odborová organizace, jsme tu stále pro vás a Pegatronu Czech s.r.o. chceme být i nadále partnerem, nikoliv vazalem.

                                                    Předseda ZV Jiří Kalabza

     Pokud chceme něčeho dosáhnout, pokud chceme změny, pokud chceme být rovnocenným partnerem při vyjednávání o eventuelních změnách na našem pracovišti nebo v KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ, případně o výši mzdy, musíme mít také podporu členské základny, nejlépe velké členské základny!

     Je důležité dobře a kvalitně pracovat, přispívat ku prospěchu zaměstnavatele a podílet se na budování společnosti, ale stejně důležité je požadovat za odvedenou práci adekvátní odměnu a pracovat v adekvátních podmínkách.

     Ovšem k prosazování oprávněných požadavků je neméně důležitá stabilní, jednotná a široce zastoupená členská základna, jsme zde pro Vás.

Předseda ZV


TOPlist
© 2007/2009